Xin vui lòng chờ trong giây lát...

Giao diện bệnh nhân

CỔNG THÔNG TIN BỆNH NHÂN #

Giúp bệnh nhân đặt lịch hẹn, kiểm tra các cuộc gặp và báo cáo trước đây và tham gia các cuộc họp video ngay từ cổng thông tin cá nhân của họ.


Đặt hẹn online

Cho phép bệnh nhân của bạn đặt cuộc hẹn trực tuyến từ mọi nơi.


Kết nối cuộc gọi khám bệnh từ xa

Cho phép bệnh nhân tham gia cuộc họp video ngay từ cổng thông tin bệnh nhân.


Theo dõi các buổi khám bệnh trước đây

Theo dõi chẩn đoán, đơn thuốc của bác sĩ trong bảng điều khiển lịch hẹn.


Tải báo cáo y khoa

Cho phép bệnh nhân tải báo cáo xét  nghiệm của họ từ Cổng thông tin bệnh nhân.


Quản lý hồ sơ cá nhân

Bệnh nhân có thể điền thông tin cơ bản vào hồ sơ, thay đổi mật khẩu, hình ảnh hồ sơ và làm nhiều chức năng khác.


Thanh toán online

Thu phí khám trực tuyến qua nhiều cổng thanh toán.

Powered by BetterDocs